Jak mierzy się IQ? Średnie i wysokie znaczenie IQ

IQ oznacza iloraz inteligencji i w skrócie jest miarą zdolności intelektualnych i potencjału danej osoby.

Wynik IQ danej osoby nie jest odosobnioną liczbą. Przedstawia porównanie wyników danej osoby z wynikami innych osób w tym samym wieku.

Wszystkie wyniki IQ są zgodne z krzywą dzwonową. Średnie IQ wynosi 100 i znajduje się na szczycie dzwonka. Wyniki większości osób są przedstawione w środku dzwonka, między 85 a 115.Klasyfikacja wyników jest następująca:
*- *Ponad 145 – Bardzo utalentowani
130 i więcej - Bardzo wysokie IQ
115 – 130 – Wysokie IQ
85 – 115 – Średnie
70 – 85 – Poniżej średniej
Poniżej 70 - Niskie IQ

Około 68 procent wyników mieści się w obrębie jednego odchylenia standardowego średniej (czyli między 85 a 115). Oznacza to, że prawie 70 wszystkich ludzi uzyskuje wynik w granicach plus minus 15 punktów od średniego wyniku.

Około dziewięćdziesiąt pięć procent wyników mieści się w dwóch odchyleniach standardowych (pomiędzy 70 a 130). Wartości odstające powyżej tych punktów reprezentują tylko niewielką część populacji, co oznacza, że tylko niewielki procent ludzi ma bardzo niski (poniżej 70) lub bardzo wysoki IQ (powyżej 130).

Średnie IQ – co to znaczy?

Oznacza to, że masz przeciętne umiejętności rozumowania i rozwiązywania problemów. Twój wynik IQ może być dobrym ogólnym wskaźnikiem twoich zdolności rozumowania i rozwiązywania problemów, ale wielu psychologów sugeruje, że te testy nie opowiadają całej historii. Kilka rzeczy, których nie mierzą, to praktyczne umiejętności i talenty. Możesz mieć średni wynik IQ, ale możesz też być świetnym muzykiem lub artystą. Naukowcy odkryli również, że wyniki IQ mogą się zmieniać w czasie.

Wysokie IQ – co to znaczy?

Oznacza to, że masz ponadprzeciętne umiejętności rozumowania i rozwiązywania problemów. Badania sugerują, że osoby z wyższym IQ mają zwykle większe szanse na lepsze wyniki w szkole, wyniki w pracy i ogólnie na zdrowie. Ale nie zawsze.

„Wysokie IQ jest jak wzrost koszykarza” – mówi David Perkins, który studiuje umiejętności myślenia i rozumowania w Harvard Graduate School of Education w Cambridge, Massachusetts. „To bardzo ważne, wszystkie inne rzeczy są równe. Ale wszystkie inne rzeczy nie są równe. Bycie dobrym koszykarzem to znacznie więcej niż bycie wysokim, a bycie dobrym myślicielem to znacznie więcej niż posiadanie wysokiego IQ ”.

Genius IQ – co to znaczy?

Termin geniusz zwykle odnosi się do kogoś o niezwykłej sile intelektualnej lub twórczej. Jednak nie ma naukowo precyzyjnej definicji geniusza. Czasami geniusz kojarzy się z talentem, a czasami geniusz kojarzy się z bardzo wysokim IQ. (>125, >140 lub >160, w zależności od przypadku).

Niektóre osoby o wysokim IQ dołączają do społeczeństwa o wysokim IQ. Najbardziej znaną i największą jest Mensa International, ale istnieje również wiele innych, bardziej selektywnych organizacji, w tym Intertel, Triple Nine Society, Prometheus Society i Mega Society.

Więcej przydatnych zasobów:

» Co to jest IQ?
» Czy IQ jest ważne?
» Jak poprawić swoje IQ i funkcjonowanie mózgu?