Najdokładniejszy test na inteligencję

Test na inteligencję to zestaw różnych pytań, mających na celu ustalenie poziomu inteligencji osoby rozwiązującej test.

Średnie IQ wynosi 100. Zastanawiasz się, jakie masz IQ? Rozwiąż nasz test IQ i dowiedz się, jaki masz iloraz inteligencji już teraz!

Udział w teście jest całkowicie bezpłatny.

Wyniki IQ - klasyfikacja

130 i więcej - Bardzo wysoki wynik
115 - 130 - Wysoki wynik
85 - 115 - Średni
70 - 85 - Poniżej średniej
Mniej niż 70 - Niski wynik

Przydatne zasoby:

» Co to jest IQ?
» Jak mierzy się IQ? Średnie i wysokie znaczenie IQ
» Czy IQ jest ważne?
» Jak poprawić swoje IQ i funkcjonowanie mózgu?